Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam : Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh : 60 34 05
Authors: Trần, Hùng, người hướng dẫn
Vũ, Thu Hà
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế – . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47435
Appears in Collections: UEB – Master Theses